Писане на последващ имейл след като няма отговор от вашия проспект

Писане на последващ имейл след като няма отговор от вашия проспект

Ако вашият процес на продажба изисква да говорите с потенциални клиенти по електронната поща или по телефона, за да затворите продажбата, знаете, че при определена ценова точка перспективите обикновено не купуват при първото взаимодействие. Продължавай да четеш

Абисшек Агралвал
Януари 21, 2019
продажби-автоматизация

2018 Ръководство за начинаещи за автоматизация на продажбите

Продажбата на продукти и услуги никога не беше лесна. Проблемите на ежедневната продажба може да са главоболие за
вашия екип и може да намали ефективността на отбора. Продажбите автоматизация е решение на всички видове
рутинни въпроси за продажбите. Преди да се разберем как инструмент за автоматизация на продажбите решава тези въпроси, първо да ги идентифицираме: Продължавай да четеш

Сидхата Хатри
Ноември 19, 2018