Wij gebruiken cookies om de functionaliteit en prestaties van onze gebruikers te verbeteren. Lees onze Cookie beleid voor meer informatie. Got It
×

Waar bent u naar op zoek?

Leads organiseren en onderhouden

Krijg zichtbaarheid

CompanyHub & de algemene verordening gegevensbescherming

In mei 25, 2018, treedt een nieuwe wet op de privacybescherming, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), in werking in de Europese Unie (EU). De GDPR breidt de privacyrechten van EU-burgers uit en legt nieuwe verplichtingen op aan alle organisaties die persoonsgegevens van de EU op de markt brengen, volgen of verwerken. Welke invloed heeft dit op uw bedrijf?

Wat is de GDPR?

De GDPR is een nieuwe uitgebreide wet op gegevensbescherming (in feite mei 25, 2018) in de EU die de bescherming van persoonsgegevens versterkt in het licht van snelle technologische ontwikkelingen, toegenomen globalisering en complexere internationale stromen van persoonsgegevens. Het actualiseert en vervangt de lappendeken van de huidige nationale gegevensbeschermingswetgeving met een enkele reeks regels, die rechtstreeks uitvoerbaar is in elke EU-lidstaat.

Wat regelt de GDPR?

De GDPR regelt de "verwerking" van gegevens voor EU-personen, waaronder verzamelen, opslaan, overbrengen of gebruiken. Elke organisatie die persoonsgegevens van EU-burgers verwerkt, valt binnen de werkingssfeer van de wet, ongeacht of de organisatie fysiek aanwezig is in de EU. Belangrijk is dat het begrip 'persoonsgegevens' onder de AVGPR erg ruim is en betrekking heeft op alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (ook wel 'gegevenssubject' genoemd).

Heeft de GDPR EU-persoonsgegevens nodig om in de EU te blijven?

Nee, de AVG vereist geen EU-persoonsgegevens om in de EU te blijven en legt geen nieuwe beperkingen op aan de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU.

CompanyHub GDPR gereedheid

Organisaties begrijpen steeds meer het belang van informatiebeveiliging, maar de GDPR legt de lat hoger. Het vereist dat organisaties passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. We beschermen onze infrastructuur en gebruikersgegevens.

CompanyHub is gebouwd met beveiliging om uw gegevens en applicaties te beschermen. U kunt ook uw eigen beveiligingssysteem implementeren om de structuur en behoeften van uw organisatie te weerspiegelen. Het beschermen van uw gegevens is een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen u en CompanyHub. CompanyHub-beveiligingsfuncties stellen u in staat uw gebruikers in staat te stellen hun werk veilig en efficiënt uit te voeren. Verschillende beveiligingsschema's zijn als volgt:

GDPR-compatibele infrastructuur

CompanyHub gebruikt Amazon EC2, RDS, S3 die al zijn gedeclareerd GDPR Compliant van Amazon met de CISPE Gedragscode.

SSL-codering

CompanyHub maakt gebruik van SSL-codering om gegevens van gebruikers naar onze beveiligde databases te transporteren. De codering gebruikt het SHA256-algoritme voor de codering.

Afzonderlijke databases

Elke klant krijgt een afzonderlijke database in CompanyHub. Er is dus geen interventie of kans op onjuiste gegevensblootstelling van databases van andere gebruikers

Beveiliging op paginaniveau

Met behulp van tabelmachtigingen kunnen gebruikers worden beperkt in het bekijken, maken, bijwerken of verwijderen van tabellen. Met tabelmachtigingen kunt u hele menu's van tabellen verbergen voor bepaalde gebruikers, zodat ze niet eens weten of deze tabel bestaat.

Beveiliging op veldniveau

In sommige gevallen wilt u mogelijk dat gebruikers toegang hebben tot een tabel, maar hun toegang tot afzonderlijke velden in die tabel beperken. Veldniveau-beveiligings- of veldmachtigingen-bepalen of een gebruiker de waarde voor een bepaald veld in een tabel kan zien, bewerken of wijzigen. Ze laten u gevoelige velden beschermen zonder de hele tafel voor gebruikers te hoeven verbergen.

Beveiliging op rijniveau

Behalve tabellen en velden, als u de record zelf wilt beheren, kunt u op recordniveau beveiligingstoegang verlenen aan sommige tabelrecords, maar niet aan andere. Elk record is eigendom van een gebruiker. De eigenaar heeft volledige toegang tot het record. In een hiërarchie hebben gebruikers in de hiërarchie altijd dezelfde toegang tot gebruikers onder hen in de hiërarchie. Er zijn twee manieren waarop u beveiliging op recordniveau kunt opgeven

  1. Instellingen voor organisatie delen: De eerste stap op het gebied van rijniveaubeveiliging is het bepalen van instellingen voor het delen van instellingen. Standaard zijn alle records zichtbaar voor alle gebruikers in een organisatie. We kunnen instellingen voor het delen van organisaties gebruiken om gegevens te vergrendelen aan de eigenaren en de beheerders. Nadat dit is gedaan, kunt u selectief toegang tot records geven aan andere gebruikers die andere beveiligingsinstellingen op rijniveau gebruiken.

  2. Gebiedshiërarchie: Nadat u organisatiebrede instellingen voor delen hebt opgegeven, kunt u een rayonhiërarchie gebruiken om bredere toegang tot records te delen. Een territoriumhiërarchie verleent gebruikers toegang tot records op basis van criteria zoals postcode, branche of een aangepast veld dat relevant is voor uw bedrijf. U kunt bijvoorbeeld een territoriumhiërarchie maken waarin een gebruiker met de rol "Noord-Amerika" toegang heeft tot andere gegevens dan gebruikers met de rollen "Canada" en "Verenigde Staten".

Rapport delen

Elk rapport is toegevoegd aan een map. Gebruikers kunnen worden beperkt om sommige rapporten te bekijken / bewerken met rapportdeling. Ze kunnen worden toegestaan ​​of niet toegestaan ​​om rapporten te bekijken / bewerken.

Monitoring Beveiliging

U kunt bepaalde velden in een van de tabellen selecteren om bewerkingen in die velden bij te houden en te bewaken. Het wijzigen van een van deze velden voegt een niet-verwijderbare activiteit toe aan de activiteit van die tabel.

Om te voldoen aan de voorschriften voor gegevensbescherming en privacy, moeten klanten soms hun persoonlijke gegevens verwijderen.

CompanyHub helpt een uitgebreide set hulpprogramma's om uw gegevens te verwijderen. U kunt ervoor kiezen om uw gegevens zacht te wissen en te bewaren volgens ons privacybeleid of u kunt gegevens permanent verwijderen. U kunt er ook voor kiezen om elke keer dat u records verwijdert een actie uit te voeren. Als de klant zijn hele account wil verwijderen, is er een optie beschikbaar zodat de gebruiker de ontvangen verwijderverificatiecode kan invoeren en zijn account kan verwijderen uit de CompanyHub, conform ons beleid.

Wanneer situaties dit vereisen, voorkom dan de verwerking van de gegevens van uw klanten. We geven richtlijnen om u te helpen bij het beperken van vormen van gegevensverwerking. Op die manier kunt u eraan werken om te voldoen aan de wetten die belangrijk zijn voor uw bedrijf. U kunt gegevens uit de CompanyHub exporteren die u niet wilt laten verwerken.

Er zijn verschillende opties voor dataportabiliteit. U kunt API's, Import Wizard gebruiken om gegevens uit CSV-bestanden te importeren naar CompanyHub. U kunt uw klanten toestaan ​​hun gegevens te exporteren volgens verschillende dataregelingen. Gegevens kunnen worden geëxtraheerd uit verschillende methoden, zoals UI-gestuurde export, rapporten, REST API. Exportindelingen omvatten JSON en CSV.

Bovendien, onze Privacybeleid biedt meer informatie over onze privacy, de gegevens die we verzamelen, hoe we deze gebruiken. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via support@companyhub.com.

Neem een ​​15 min. Rit van CompanyHub en wees klaar om opgewonden te zijn

Laten we het proberen 14 Dagen gratis proefperiode. Geen kredietkaart nodig.
Awards
×

Vul de details in om de prijzen te krijgen