Używamy plików cookie w celu poprawy funkcjonalności i wydajności naszych użytkowników. Przeczytaj nasze Polityka Cookie więcej szczegółów. Got It
×

Czego szukasz?

Organizuj i pielęgnuj potencjalnych klientów

Warunki korzystania

Ostatnia aktualizacja: 14 Mar 2019

Korzystanie z aplikacji companyhub podlega uzgodnieniu poniższych warunków. Przed zaakceptowaniem należy zapoznać się z poniższymi warunkami umowy. Klikając przycisk akceptacji, zgadzasz się być związany i stajesz się stroną tej umowy. Jeśli nie zgadzasz się na którykolwiek z poniższych warunków, nie uprzejmie prosimy o korzystanie z aplikacji companyhub ani uzyskać dostęp do niego.

Warunki korzystania z aplikacji CompanyHub

Aplikacja CompanyHub to oprogramowanie jako platforma usługowa (SaaS), która jest własnością i jest zarządzana przez CompanyHub IT Solutions Pvt. Ltd. (zwana dalej CompanyHub, We lub Our), spółka utworzona zgodnie z ustawą o spółkach 1956 z siedzibą w Sanjivani, Gandharv Nagari, Nasik Road, Nasik, Maharashtra, Indie - 422101. Uzyskując dostęp i korzystając z aplikacji CompanyHub do zarządzania sprzedażą i usług śledzenia sprzedaży (zwanych łącznie "Usługami"), użytkownik, osoba lub firma, której udzielono ograniczonej licencji na korzystanie z aplikacji CompanyHub (zwanej dalej "użytkownikiem" lub "użytkownikiem"). "), Niniejszym zgadzam się na przestrzeganie niniejszych zasad i warunków, a także wszelkich innych wytycznych, zasad i dodatkowych warunków, o których mowa w niniejszym dokumencie (łącznie" Warunki "), a takie użycie lub dostęp stanowią umowę między Tobą a CompanyHub.

Licencja oprogramowania

Po zaakceptowaniu niniejszych warunków i z zastrzeżeniem wypłaty uzgodnionego wynagrodzenia, CompanyHub zgadza się udzielić Państwu ograniczonej, podlegającej zwrotowi, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie z aplikacji CompanyHub, zainstalowaniu dodatku plug-in przeglądarki i zgadza się do świadczenia Usług wymienionych w niniejszym dokumencie.

Modyfikacje

Zgadzasz się i rozumie, że możemy okresowo zmieniać te warunki, niektóre funkcje aplikacji CompanyHub i / lub niektóre funkcje Usług, bez uprzedzenia, a wszystkie zmienione warunki i zmiany stają się skuteczne po opublikowaniu powiadomienia o aktualizacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzanie tych Warunków i okresowych zmian powiadomień o zmianach. Wszelkie użycie aplikacji CompanyHub po dokonaniu takich zmian, oznacza Twoją zgodę na zmiany.

FirmaHub może okresowo monitorować i zmieniać określone usługi swoich usług (1) zgodnie z wszelkimi niezbędnymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub innymi żądaniami rządowymi; (2) w celu prawidłowego działania Usługi lub w celu ochrony użytkownika i użytkowników. FirmaHub zastrzega sobie prawo do modyfikowania, odrzucania lub eliminowania wszelkich materiałów znajdujących się na serwerach lub przesłanych na jego serwerze, które według własnego uznania uważa za niedopuszczalne lub naruszające prawo lub niniejsze Warunki.

Usługi

Poprzez aplikację CompanyHub pomożemy Ci zbierać wszystkie dane dotyczące sprzedaży w jednym miejscu, analizować i generować raporty, które pomogą Ci podejmować trafne decyzje biznesowe. Po zarejestrowaniu i uwierzytelnieniu swojego konta Google aplikacja CompanyHub pobiera wszystkie rozmowy e-mailowe przez ostatnie 6 (sześć) miesięcy od daty rejestracji. Aplikacja CompanyHub automatycznie analizuje zawartość wiadomości e-mail i wygeneruje listę najważniejszych kontaktów. Wyraźnie wyraŜa się, Ŝe lista ta ma charakter orientacyjny i nie wyczerpujący. Aby skutecznie działać aplikacja Companybubhub, musisz dodać rekordy Twoich kontaktów, firm i transakcji związanych z tymi firmami.

Poza zarządzaniem sprzedażą za pośrednictwem aplikacji CompanyHub, CompanyHub świadczy również następujące usługi

 • Wtyczka przeglądarki Google Chrome do śledzenia działań poczty elektronicznej i dostarczania raportów z takich działań
 • Kontroluje dostosowanie udostępniania danych i utrzymanie hierarchii
 • Sugerowanie śledzenia bieżących kontaktów
 • Przypomina, czy kontakty nie odpowiadają na e-mail, a także na codzienne zadania i czynności następcze itp
 • Aktualizacje aplikacji CompanyHub

Wszelkie rozmowy telefoniczne między użytkownikiem a nas w związku z Usługami mogą być rejestrowane pod kątem naszego wewnętrznego celu jakościowego i niniejszym wyrażają zgodę na takie monitorowanie i rejestrowanie.

Nasz proces zamówienia jest prowadzony przez naszego sprzedawcę internetowego Paddle.com. Paddle.com jest sprzedawcą rekordów dla wszystkich naszych zamówień. Paddle zapewnia wszystkie zapytania i obsługę zwrotów obsługi klienta.

ograniczenia

Jesteś wyraźnie zabroniony i nie:

 • Zanurz się w wydobywaniu danych, skrobaniu, przeszukiwaniu lub użyciu dowolnego procesu lub procesów, które wysyłają automatycznie zgłaszane zapytania do aplikacji CompanyHub.
 • Modyfikuj, dostosuj, przetłumacz lub odwiedź dowolną część aplikacji CompanyHub lub Usług.
 • Użyj dowolnego robota, pająka, aplikacji do wyszukiwania / pobierania witryny lub innego urządzenia, aby pobrać lub indeksować dowolną część aplikacji CompanyHub lub Usługi.
 • Sformatuj lub zmień dowolną część stron internetowych należących do aplikacji CompanyHub lub Usług.
 • Użyj Witryny lub Usług, świadomie lub nieumyślnie, do naruszenia obowiązującego prawa lokalnego, stanowego, prawa krajowego lub międzynarodowego.
 • Przesyłać wszelkie wirusy, robaki, wady, konie trojańskie lub inne przedmioty niszczące.

Oprócz powyższych ograniczeń należy dopilnować, aby:

 • Aplikacja CompanyHub jest wykorzystywana wyłącznie do śledzenia sprzedaży wewnętrznej przez Ciebie lub Twoją organizację
 • Dostęp do aplikacji firmyHub będzie przyznawany tylko pracownikom, przedstawicielom lub wykonawcom
 • Użytkownik nie dostarczy lub nie udostępni innej aplikacji CompanyHub w jakiejkolwiek formie (w tym przez udostępnianie poświadczeń dostępu do aplikacji CompanyHub), w całości lub w części (w tym między innymi udostępnianie kodu obiektu lub kodu źródłowego) osobom trzecim bez naszej uprzedniej pisemnej zgody

Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie może być interpretowane jako udzielenie licencji na wszelkie prawa własności intelektualnej przysługujące nam w stosunku do nas lub jakiekolwiek prawo do korzystania z aplikacji CompanyHub lub jakiejkolwiek z naszych Usług poza tą, którą wyraźnie określono.

Własność intelektualna

Nazwy firm i logo oraz wszystkie związane z nimi produkty i nazwy usług, znaki projektowe i slogany są znakami towarowymi i znakami usług używanymi przez CompanyHub i są wyłącznymi właścicielami CompanyHub. Aplikacja CompanyHub, kod źródłowy, projekty i style wykorzystywane do świadczenia Usług są chronione prawem autorskim do CompanyHub.

Poza ograniczoną licencją na używanie w jakikolwiek sposób wyraźnie zgłoszonej aplikacji CompanyHub, wszelkie prawa, tytuły i udziały oraz do wszystkich praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, prawa znaków towarowych i danych, świadczone w Usłudze, w tym treść w nich i ich wybór i układ, zawsze pozostają z nami. Żadne z postanowień niniejszych Warunków i / lub Umowy nie ma na celu przeniesienia całości lub części praw.

Z wyjątkiem licencji na korzystanie z aplikacji CompanyHub, na warunkach dozwolonych na mocy niniejszych Warunków, nie otrzymujesz żadnych praw do jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych, patentów innych praw własności intelektualnej do aplikacji CompanyHub lub usług, procesów lub technologii opisanych w tym dokumencie. Wszystkie takie prawa są przechowywane przez CompanyHub.

Wszystkie prawa, tytuły i odsetki włącznie z znakami towarowymi i prawami autorskimi w odniesieniu do nazwy domeny i aplikacji CompanyHub udostępnianej za pośrednictwem Usług są zastrzeżone dla firmy CompanyHub. Nieupoważniony dostęp, powielanie, redystrybucja, przekazywanie i / lub przetwarzanie jakichkolwiek informacji zawartych w aplikacji CompanyHub w jakikolwiek inny sposób, w całości lub w części, są surowo zabronione, w przeciwnym razie zostaną wszczęte wobec Ciebie surowe czynności prawne.

Użytkownik zobowiązuje się zachować wszelkie prawa, tytuły i odsetki do danych zawartych przez użytkownika w aplikacji CompanyHub. Użytkownik ma również wszelkie prawa, tytuły i udział w analizie i raportach generowanych przy użyciu aplikacji CompanyHub.

Wykorzystanie dostarczonych nam informacji

Wszystkie poufne, zastrzeżone lub dane umożliwiające identyfikację użytkownika przekazane nam przez nas lub nabyte przez nas podczas początkowego sprawdzania e-maili będą zawsze przez cały czas poufne, zgodnie z naszą Polityką prywatności. Wszystkie komentarze, odpowiedzi, pytania, komentarze, sugestie, pomysły itp., Które wysyłasz do nas, będą traktowane jako poufne i niezastrzeżone.

Polityka prywatności

FirmaHub zobowiązuje się chronić prywatność i poufność Twoich danych osobowych, które może zażądać i otrzymywać od Ciebie. Aby zapoznać się z oświadczeniem dotyczącym polityki prywatności w odniesieniu do takich informacji osobistych, zapoznaj się z naszą ofertą POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Zrzeczenie się treści

FirmaHub komunikuje się z informacjami po analizie dostarczonych przez siebie danych i danych pobieranych z e-maili. FirmaHub nie ma kontroli nad dokładnością treści, integralności lub jakości dostarczonych przez Ciebie danych, a aplikacja CompanyHub może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne, a my nie udzielamy gwarancji, ani nie możemy ponosić odpowiedzialności za taką rozbieżność, w tym na Autentyczność, jakość lub legalność aplikacji CompanyHub, jak również wszelkie inne naruszenia praw własności intelektualnej lub powstałe straty lub szkody.

Niniejszym doradzamy i ostrzegamy, że wszystkie informacje przekazane przez nas są przez nas w dobrej wierze, bez najmniejszych podejrzeń, że bonafides informacji i CompanyHub nie potwierdza, nie uznaje lub nie zasubskrybuje roszczeń i oświadczeń przedstawionych przez reklamującego / s wymienione w CompanyHub.

FirmaHub zastrzega sobie prawo, bez żadnych obowiĘ ... zków, do dokonywania ulepszeń lub korygować wszelkich błę dów lub zaniedbania w dowolnej częś ci aplikacji CompanyHub.

Łącza z zewnętrznymi witrynami internetowymi mogą być udostępnione w ramach aplikacji CompanyHub lub innych Usług jako wygody użytkownika. Wykazanie zewnętrznej witryny nie oznacza potwierdzenia witryny przez CompanyHub lub jej podmioty powiązane. Po kliknięciu na transparenty reklamodawców, linki sponsora lub inne zewnętrzne linki z witryny lub innych Usług, Twoja przeglądarka może automatycznie przekierować Cię do nowego okna przeglądarki, które nie jest obsługiwane lub kontrolowane przez CompanyHub. CompanyHub nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczoną na takich stronach internetowych osób trzecich ani nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie skuteczności lub dostępności stron internetowych osób trzecich. FirmaHub i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za treść, funkcjonalność, autentyczność lub bezpieczeństwo technologiczne tych zewnętrznych witryn. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączania linku do lub z witryn firm zewnętrznych do dowolnej z naszych Usług, chociaż nie jesteśmy do tego zobowiązani.

FirmaHub zastrzega sobie także prawo do wprowadzania / zmiany zasad dostępu do aplikacji ApplicationHub, niezależnie od tego, czy chodzi o opłatę za dostęp, okresy, wyposażenie, ograniczenia dostępu czy te inne, które będą publikowane od czasu do czasu na podstawie niniejszych Warunków. Obowiązkiem użytkowników jest odwoływanie się do niniejszych Warunków za każdym razem, gdy korzystają z Usługi.

Gwarancja

Gwarantujemy, że jesteśmy właścicielem aplikacji CompanyHub oraz że mamy prawo i upoważnienie do udzielenia licencji na korzystanie z aplikacji CompanyHub. Nie gwarantujemy, nie akceptujemy żadnych warunków ani nie składamy oświadczeń, że aplikacja CompanyHub spełni Twoje wymagania lub że korzystanie z aplikacji CompanyHub będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Żadne inne ustne lub pisemne informacje dostarczone przez nas nie spowodują powstania gwarancji ani w żaden sposób nie zwiększą naszej odpowiedzialności, a Ty nie będziesz polegać na takich informacjach.

Ponadto gwarantujemy, że aplikacja CompanyHub nie narusza żadnych obowiązujących i wykonalnych praw autorskich, znaków towarowych lub patentów obowiązujących w Indiach, a my niniejszym niniejszym wyrażamy zgodę na zabezpieczenie Państwa i niesłusznie za wszelkie straty, koszty, szkody lub wydatki (w tym uzasadnione). honoraria adwokackie i koszty sądowe) wynikające z roszczeń, żądań lub działań zarzucających, że zgłoszenie CompanyHub narusza lub narusza indyjskie prawa autorskie, znaki towarowe, patenty lub inne prawa własności intelektualnej stron trzecich, pod warunkiem, że Pan nas poinformuje w rozsądnym terminie i przedłuży Twoja pełna współpraca w przygotowaniu obrony przed takimi roszczeniami.

bez gwarancji

Wszelkie korzystanie z Usług, zależne od jakiegokolwiek zgłoszenia firmy CompanyHub, jak również wszelkiego rodzaju korzystanie z internetu, na ogół stanowią Twoje własne ryzyko. FirmaHub zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za dokładność, treść, kompletność, zgodność z prawem, rzetelność, funkcjonalność lub dostępność informacji lub materiałów wyświetlanych w wynikach / raportach generowanych przez Usługę.

Aplikacja CompanyHub i usługi są świadczone na zasadzie "Tak jak jest" i "Jak jest dostępny" bez jakichkolwiek gwarancji, poza wyraźnie określonymi w niniejszym dokumencie, wyraźnymi lub domniemanymi lub ustawowymi, w tym między innymi domniemane gwarancje o przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub braku naruszenia. CompanyHub wyłącza, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkie gwarancje dotyczące bezpieczeństwa, niezawodności, dokładności i wydajności aplikacji companyhub i usług. CompanyHub nie gwarantuje, że jakiekolwiek usterki lub błędy zostaną naprawione lub że zawartość jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników. CompanyHub wyłącza również wszelkie gwarancje w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w odniesieniu do wszelkich informacji, towarów lub usług, uzyskanych za pośrednictwem, reklam lub otrzymanych za pośrednictwem wszelkich linków dostarczanych przez usługę lub za jej pośrednictwem.

Ograniczenia odpowiedzialności

FirmaHub nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej ani odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub użyteczność wszelkich raportów, analiz i usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji CompanyHub. W żadnym wypadku firma nie może ponosić odpowiedzialności za użytkownika, z powodu używania, niewłaściwego używania lub polegania na aplikacji CompanyHub lub używania (lub niemożności użycia), polegania lub wykonywania jakichkolwiek usług, za jakiekolwiek szkody, w tym bezpośrednie, specjalne , szkody, pośrednie, wtórne lub przypadkowe szkody, szkody poniesione w związku z utratą zysków, dochodów, użytkowania lub danych, bez względu na to, czy przyniosły one gwarancję, umowę, naruszenia własności intelektualnej, tortury (w tym zaniedbania) czy jakąkolwiek inną teorię, nawet jeśli FirmaHub miała świadomość lub został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody powstałej lub związanej z użytkowaniem (lub niezdolności do użytkowania) lub wynikającej z aplikacji aplikacji CompanyHub lub usługi.

Użytkownik przyjmuje całą odpowiedzialność i ryzyko związane z użytkowaniem aplikacji CompanyHub i usługi. Powyższe ograniczenia stosuje się niezależnie od tego, czy nie wystąpiły podstawowe cele jakiegokolwiek ograniczonego środka zaradczego oraz w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Jeśli stwierdzono, że wykluczenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub wtórne nie jest wykonalne, w takich sytuacjach odpowiedzialność zostanie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Idemizacja

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zatrzymać nas oraz naszych funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów i pracowników, nieszkodliwych z tytułu jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów prawników, złożonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem niniejszych Warunków lub wynikających z nich, jakiegokolwiek prawa lub naruszenia praw osoby trzeciej, w tym naruszenia przez użytkownika jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innego prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

Różne

Semestr - Niniejsze Warunki pozostaną w mocy i będą obowiązywały do ​​czasu dalszego korzystania z aplikacji CompanyHub lub powiązanych usług.

Rozdzielność - Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny sąd właściwej jurysdykcji uzna jakiekolwiek postanowienie lub część niniejszych Warunków za niewykonalne, pozostała część Warunków będzie nadal obowiązywać z pełną mocą.

Całość umowy - Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między nami i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia lub umowy, pisemne lub ustne, dotyczące przedmiotu niniejszych Warunków. Dalsze korzystanie z Usług będzie stanowczym dowodem uznania za wszelkie modyfikacje dokonane przez nas w niniejszych Warunkach.

Zrzeczenie się - Zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia Warunków będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez Ciebie i CompanyHub.

Cesja - Użytkownik nie może cedować swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez wyraźnej pisemnej zgody od nas. CompanyHub może scedować swoje zobowiązania / obowiązki i prawa wynikające z niniejszych Warunków, nie wymagając od Ciebie uzyskania żadnej zgody.

zawiadomienia - Wszystkie nasze powiadomienia, żądania i inne komunikaty muszą mieć formę pisemną i zostaną uznane za przekazane (a) w przypadku przesłania pocztą poleconą, opłacenia opłaty pocztowej, (b) doręczenia kurierem na noc, (c) wysłania faksem transmisja i przekaz taki zostaje potwierdzony jako otrzymany lub (d) wysłany pocztą elektroniczną, a wiadomość taka zostaje potwierdzona jako otrzymana, każdorazowo na adres, numer faksu lub adres e-mail podany na stronie internetowej. Wszystkie twoje powiadomienia, żądania i inne informacje muszą być na piśmie i będą uznane za dostarczone (a), jeśli wysłane pocztą kwalifikowaną, opłacone z góry lub dostarczone przez kuriera nocnego, na nasz adres: CompanyHub IT Solutions Pvt. Ltd., Sanjivani, Gandharv Nagari, Nasik Road, Nasik, Maharashtra, Indie - 422101

Siła wyższa - W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności ani nie uważamy się za naruszającego niniejszą Umowę za jakiekolwiek niepowodzenia lub opóźnienia w działaniu wynikające z jakiegokolwiek działania rządu, pożaru, powodzi, powstania, trzęsienia ziemi, awarii zasilania, awarii sieci, zamieszek, wybuchu, embarga, strajków (legalnych lub nielegalnych), aktów terrorystycznych, pracy lub materialnych niedoborów, wszelkiego rodzaju przerw w transporcie lub spowolnienia w pracy, lub jakichkolwiek innych warunków, które nie są rozsądnie pod naszą kontrolą.

Arbitraż - Wszelkie spory i różnice powstałe w związku z niniejszymi Warunkami będą rozstrzygane przez Arbitraż zgodnie z ustawą 1996 o arbitrażu i postępowaniu pojednawczym. Wszystkie postępowania będą prowadzone w języku angielskim. O ile Strony nie uzgodnią pojedynczego arbitra, będzie trzech arbitrów, jeden do wyboru przez każdą ze stron, a trzeci do wyboru przez dwóch arbitrów wyznaczonych przez strony. Miejsce arbitrażu będzie w Nasik w Indiach. Wszelkie orzeczenia arbitra będą rozstrzygające i wiążące dla stron niniejszej umowy.

Prawo - Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z indyjskim prawem, a Ty zgadzasz się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w Nasik. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów. CompanyHub zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich środków prawnych i kapitałowych za naruszenia niniejszych Warunków.

Kontakt i obowiązek informowania - Prosimy o kontakt w razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków. Prosimy o zgłaszanie wszelkich naruszeń Warunków support@companyhub.com.

POTWIERDZENIE - UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ZGADZA SIĘ NA WSZYSTKIE TE WARUNKI. UŻYTKOWNIK NIEZALEŻNIE WYKWALIFIKUJE SIĘ DO PRAWDOPODOBIEŃSTWA DOSTĘPU DO USŁUG ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI COMPANYHUB I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE LUB OŚWIADCZENIA INNE NIŻ OKREŚLONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH.

Weź udział w 15 min firmy CompanyHub i bądź gotów na ekscytację

Spróbujmy Bezpłatny okres próbny 14. Nie wymagamy karty kredytowej.
Wyróżnienia
×

Proszę wypełnić szczegóły, aby uzyskać wycenę