Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện chức năng và hiệu suất của người dùng. Đọc của chúng tôi Chính sách Cookie để biết thêm chi tiết. Hiểu rồi
×

Bạn đang tìm kiếm cái gì?

Tổ chức & nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng

Điều Khoản Sử Dụng

Cập nhật lần cuối vào: 14 Mar 2019

Việc sử dụng ứng dụng companyhub phải tuân theo các điều khoản và điều kiện dưới đây. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện dưới đây trước khi chấp nhận. Bằng cách nhấp vào nút chấp nhận, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi và đang trở thành một bên của thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện dưới đây, xin vui lòng không sử dụng hoặc truy cập vào ứng dụng companyhub.

Các điều khoản và điều kiện của CompanyHub Application

Ứng dụng CompanyHub, là một phần mềm làm nền tảng dịch vụ (SaaS) được sở hữu và điều hành bởi CompanyHub IT Solutions Pvt. Ltd. (sau đây gọi là CompanyHub, We hoặc Our), một công ty được thành lập theo Đạo luật công ty 1956 với văn phòng đăng ký tại Sanjivani, Gandharv Nagari, Nasik Road, Nasik, Maharashtra, Ấn Độ - 422101. Bằng cách truy cập và sử dụng ứng dụng CompanyHub để quản lý bán hàng và dịch vụ theo dõi bán hàng (gọi chung là "Dịch vụ"), bạn, người hoặc công ty được cấp giấy phép hạn chế để sử dụng ứng dụng CompanyHub (sau đây gọi là "bạn" hoặc "của bạn ”), Đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này, cũng như bất kỳ nguyên tắc, quy tắc và điều khoản bổ sung nào được đề cập ở đây (gọi chung là" Điều khoản ") và việc sử dụng hoặc truy cập đó sẽ là một thỏa thuận giữa bạn và CompanyHub.

Bản quyền phần mềm

Khi chấp nhận các điều khoản và điều kiện này và phải thanh toán khoản chấp thuận đã thoả thuận, CompanyHub đồng ý cấp cho bạn một giấy phép hạn chế, có thể huỷ ngang, không độc quyền, không chuyển nhượng được để sử dụng ứng dụngHub của Công ty, cài đặt trình cắm plug-in và đồng ý thêm để cung cấp Dịch Vụ được liệt kê ở đây.

Sửa đổi

Bạn đồng ý và hiểu rằng chúng tôi kỳ có thể thay đổi các Điều khoản, tính năng nhất định của CompanyHub ứng dụng và / hoặc các tính năng nhất định của dịch vụ, mà không cần báo và tất cả các điều khoản và thay đổi sửa đổi có hiệu lực khi đăng một thông báo cập nhật. Bạn tự chịu trách nhiệm về việc kiểm tra các Điều khoản này và thay đổi thông báo theo định kỳ để sửa đổi. Bất kỳ việc sử dụng ứng dụng của Công tyHub nào sau khi sửa đổi đã được đăng, nghĩa là bạn đồng ý với những thay đổi.

Công tyHub có thể theo dõi và thay đổi một số tính năng nhất định trong Dịch vụ của mình theo (1) theo các luật, quy định cần thiết hoặc các yêu cầu khác của chính phủ; (2) để vận hành Dịch vụ đúng cách hoặc để bảo vệ bản thân và người dùng của mình. CompanyHub có quyền sửa đổi, từ chối hoặc xóa bỏ bất kỳ tài liệu nằm trên hoặc chuyển đến các máy chủ của nó rằng nó, tuỳ ý, tin rằng là không thể chấp nhận hay vi phạm pháp luật hoặc Điều khoản này.

Dịch vụ

Thông qua ứng dụng của Công tyHub, chúng tôi hỗ trợ bạn thu thập tất cả dữ liệu liên quan đến bán hàng của bạn ở một nơi, phân tích và tạo các báo cáo để giúp bạn đưa ra các quyết định kinh doanh lành mạnh. Khi đăng ký và xác thực Tài khoản Google của bạn, ứng dụng Công tyHub sẽ kéo tất cả cuộc hội thoại qua email của bạn trong vòng 6 (Sáu) tháng kể từ ngày đăng ký. Ứng dụng của Công tyHub sẽ tự động phân tích nội dung của email và sẽ tạo ra một danh sách các địa chỉ liên hệ quan trọng nhất. Cụ thể nói rằng danh sách này chỉ mang tính biểu hiện và không đầy đủ. Để hoạt động hiệu quả trong ứng dụngHub của Công ty, Bạn cần thêm hồ sơ liên hệ, công ty và các giao dịch liên quan đến các công ty này.

Ngoài quản lý bán hàng thông qua ứng dụng CompanyHub, Công tyHub cũng sẽ cung cấp các dịch vụ sau

 • Plugin Trình duyệt của Google Chrome để theo dõi các hoạt động của email và cung cấp các báo cáo về các hoạt động như vậy
 • Kiểm soát để tùy chỉnh chia sẻ dữ liệu và để duy trì hệ thống phân cấp
 • Đề xuất theo dõi với các địa chỉ liên hệ hiện tại
 • Nhắc nhở nếu địa chỉ liên hệ không trả lời email và cho công việc hàng ngày và theo dõi vv
 • Cập nhật cho ứng dụngHệp của Công ty

Tất cả các cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa bạn và chúng tôi liên quan đến Dịch vụ có thể được ghi lại vì mục đích chất lượng nội bộ của chúng tôi và bạn đồng ý theo dõi và ghi chép như vậy.

Quá trình đặt hàng của chúng tôi được thực hiện bởi đại lý bán lẻ trực tuyến Paddle.com của chúng tôi. Paddle.com là Merchant of Record cho tất cả các đơn đặt hàng của chúng tôi. Paddle cung cấp tất cả các yêu cầu dịch vụ khách hàng và xử lý trả lại.

Hạn chế

Bạn bị nghiêm cấm và sẽ không:

 • Thưởng thức khai thác dữ liệu, cạo, thu thập dữ liệu hoặc sử dụng bất kỳ quy trình hoặc quy trình nào gửi các truy vấn tự động tới ứng dụng của Công tyHub.
 • Sửa đổi, điều chỉnh, dịch hoặc thiết kế ngược lại bất kỳ phần nào của ứng dụng CompanyHub hoặc Dịch vụ.
 • Sử dụng bất kỳ ứng dụng tìm kiếm, tìm kiếm, truy tìm trang web, thiết bị nào khác để lấy hoặc lập chỉ mục bất kỳ phần nào của ứng dụng CompanyHub hoặc Dịch vụ.
 • Định dạng lại hoặc đóng khung bất kỳ phần nào của các trang web là một phần của ứng dụng CompanyHub hoặc Dịch vụ.
 • Sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, cố ý hoặc vô ý, để vi phạm bất kỳ luật, quốc gia, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành áp dụng.
 • Truyền tải bất kỳ virut, giun, khiếm khuyết, ngựa Trojan hoặc các vật dụng khác có tính chất phá hoại.

Ngoài các hạn chế nêu trên, bạn phải đảm bảo rằng:

 • Ứng dụng của Công tyHub chỉ được sử dụng cho việc theo dõi bán hàng nội bộ của bạn hoặc tổ chức của bạn
 • Truy cập vào Công tyHub chỉ được cấp cho nhân viên, đại diện hoặc nhà thầu của bạn
 • Bạn sẽ không cung cấp hoặc cung cấp bất kỳ một ứng dụng khác của CompanyHub dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm chia sẻ các chứng chỉ truy cập vào ứng dụng của Công tyHub), toàn bộ hoặc một phần (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chia sẻ mã đối tượng hoặc mã nguồn) không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi

Không có nội dung nào trong đây được hiểu là cấp bất kỳ giấy phép nào theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào được trao cho chúng tôi hoặc bất kỳ quyền sử dụng Ứng dụng của Công tyHub hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi ngoài những điều được nêu rõ trong đây.

Sở hữu trí tuệ

Tên công ty và logo và tất cả các sản phẩm và tên dịch vụ liên quan, nhãn hiệu thiết kế và khẩu hiệu là nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ được sử dụng bởi CompanyHub và là tài sản duy nhất của CompanyHub. Ứng dụngHub, mã nguồn, thiết kế và kiểu sử dụng để cung cấp Dịch vụ có bản quyền đối với CompanyHub.

Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ quyền tác giả, nhãn hiệu và quyền cơ sở dữ liệu nào được trao cho Dịch vụ, bao gồm cả nội dung trong đó và việc lựa chọn và sắp xếp nó, luôn luôn ở lại với chúng tôi. Không có điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này và / hoặc Thỏa thuận nhằm chuyển toàn bộ hoặc một phần các quyền đó.

Ngoại trừ giấy phép sử dụng ứng dụng của Công tyHub, theo ủy quyền theo các Điều khoản này, bạn không được cấp bất kỳ quyền đối với bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế quyền sở hữu trí tuệ khác trong ứng dụngHub của công ty hoặc các dịch vụ, quy trình hoặc công nghệ được mô tả trong đó. Tất cả các quyền đó được giữ lại bởi CompanyHub.

Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích bao gồm nhãn hiệu và bản quyền liên quan đến tên miền và ứng dụng CompanyHub được cung cấp qua Dịch vụ được dành riêng cho CompanyHub. Không được phép truy cập, sao chép lại, phân phối lại, truyền tải và / hoặc xử lý bất kỳ thông tin nào trong Đơn của Công ty bằng bất kỳ hình thức nào khác, toàn bộ hoặc một phần, đều bị nghiêm cấm, nếu không sẽ khởi kiện nghiêm minh với bạn.

Bạn sẽ giữ tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi của dữ liệu bạn đưa vào ứng dụng của Công tyHub. Bạn cũng sẽ giữ lại tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong phân tích và báo cáo được tạo ra bằng cách sử dụng ứng dụng của Công tyHub.

Sử dụng thông tin được cung cấp cho chúng tôi

Tất cả các thông tin mật, độc quyền hoặc thông tin nhận dạng cá nhân được cung cấp cho chúng tôi, hoặc do chúng tôi thu thập trong lần sàng lọc ban đầu của email, sẽ được giữ kín mọi lúc như được quy định trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. Tất cả phản hồi, câu trả lời, câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng hoặc tương tự mà bạn gửi cho chúng tôi sẽ được coi là không bí mật và không có sở hữu.

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư

CompanyHub cam kết bảo vệ sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn mà nó có thể yêu cầu và nhận từ bạn. Để đọc tuyên bố về chính sách bảo mật của chúng tôi liên quan đến thông tin cá nhân như vậy, vui lòng tham khảo CHÍNH SÁCH RIÊNG.

Khước từ nội dung

CompanyHub truyền thông tin sau khi phân tích dữ liệu do bạn cung cấp và dữ liệu được lấy từ email. CompanyHub không kiểm soát tính chính xác của nội dung, tính toàn vẹn hoặc chất lượng dữ liệu do bạn cung cấp và ứng dụng của Công tyHub có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật không chính xác hoặc lỗi đánh máy và chúng tôi không bảo đảm, cũng không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ sự khác biệt như vậy, Công tyHub áp dụng tính xác thực, chất lượng hoặc tính hợp pháp, hoặc bất kỳ sự tuân thủ nào khác về quyền sở hữu trí tuệ, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào xảy ra.

Bạn được khuyên và cảnh báo rằng tất cả thông tin do bạn cung cấp do chúng tôi thực hiện có thiện chí, mà không nghi ngờ gì về các thông tin mà Công tyHub không xác nhận, không thừa nhận hoặc đăng ký nhận yêu cầu và đại diện của Nhà quảng cáo / s được liệt kê với CompanyHub.

CompanyHub có quyền, theo ý mình và không có nghĩa vụ, để cải tiến hoặc sửa chữa bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ phần nào của ứng dụng CompanyHub.

Các liên kết tới các trang Internet bên ngoài có thể được cung cấp trong nội dung của ứng dụng của Công tyHub hoặc các Dịch vụ khác để tiện lợi cho bạn. Việc niêm yết của một trang web bên ngoài không ngụ ý sự chứng thực của trang web bởi CompanyHub hoặc các chi nhánh của nó. Khi bạn nhấp vào biểu ngữ nhà quảng cáo, liên kết tài trợ hoặc các liên kết bên ngoài khác từ Trang web hoặc các Dịch vụ khác, trình duyệt của bạn có thể tự động chuyển hướng bạn đến một cửa sổ trình duyệt mới không được lưu trữ hoặc kiểm soát bởi CompanyHub. CompanyHub không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào được đăng trên các trang web của bên thứ ba cũng như không chịu trách nhiệm đảm bảo hiệu suất hoặc tính khả dụng của trang web bên thứ ba đó. CompanyHub và các chi nhánh của nó không chịu trách nhiệm về nội dung, chức năng, tính xác thực hoặc an toàn công nghệ của các trang bên ngoài này. Chúng tôi bảo lưu quyền vô hiệu các liên kết đến hoặc từ các trang web của bên thứ ba cho bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi, mặc dù chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy.

CompanyHub cũng có quyền áp đặt / thay đổi các quy định truy cập của Công tyHub Application, cho dù về phí truy cập, thời gian, thiết bị, hạn chế truy cập hoặc cách khác, sẽ được đăng theo thời gian theo các Điều khoản này. Trách nhiệm của người dùng là tham khảo các Điều khoản này mỗi khi họ sử dụng Dịch vụ.

Sự bảo đảm

Chúng tôi đảm bảo rằng Chúng tôi là chủ sở hữu của ứng dụng CompanyHub và có quyền và thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng ứng dụng Công ty. Chúng tôi không đảm bảo, đảm bảo, chấp nhận bất kỳ điều kiện nào hoặc tuyên bố rằng ứng dụng Công ty sẽ đáp ứng Yêu cầu của bạn hoặc việc sử dụng ứng dụng Công ty sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Không có thông tin bằng lời hoặc bằng văn bản khác do chúng tôi cung cấp sẽ tạo ra một bảo hành hoặc bằng bất kỳ cách nào làm tăng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi và bạn sẽ không dựa vào thông tin đó.

Chúng tôi tiếp tục đảm bảo rằng đơn đăng ký CompanyHub không vi phạm bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc bằng sáng chế hiện có và có hiệu lực của Ấn Độ và chúng tôi sẽ đồng ý bồi thường và giữ Bạn vô hại về mọi tổn thất, chi phí, thiệt hại hoặc chi phí (bao gồm cả hợp lý phí của Attorne và chi phí tòa án) phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, yêu cầu hoặc hành động nào cho rằng ứng dụng CompanyHub vi phạm hoặc vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên thứ ba nào, miễn là bạn thân mật với chúng tôi trong thời gian hợp lý và gia hạn sự hợp tác đầy đủ của bạn trong việc chuẩn bị bảo vệ chống lại bất kỳ khiếu nại nào như vậy.

Không bảo hành

Bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào, dựa vào bất kỳ ứng dụng của Công tyHub, và bất kỳ việc sử dụng Internet nói chung sẽ là rủi ro của bạn. Công tyHub từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm hoặc trách nhiệm về tính chính xác, nội dung, tính đầy đủ, tính hợp pháp, độ tin cậy, hoặc khả năng hoạt động hoặc tính sẵn có của thông tin hoặc tài liệu được hiển thị trong kết quả / báo cáo được tạo ra thông qua Dịch vụ.

Ứng dụng CompanyHub và các dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “As Is” và “As Available” mà không được bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, ngoại trừ được thể hiện rõ ràng trong tài liệu này, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo hành ngụ ý về khả năng bán hàng, tập thể dục cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm. CompanyHub từ chối, đến mức tối đa được pháp luật cho phép, mọi bảo đảm liên quan đến bảo mật, độ tin cậy, độ chính xác và hiệu suất của ứng dụng companyhub và các dịch vụ. CompanyHub không đảm bảo rằng mọi lỗi hoặc lỗi sẽ được sửa chữa hoặc nội dung không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác. CompanyHub cũng từ chối bất kỳ và tất cả các bảo đảm đến mức tối đa cho phép theo luật liên quan đến bất kỳ thông tin, hàng hóa hoặc dịch vụ nào, thông qua, quảng cáo hoặc nhận được thông qua bất kỳ liên kết nào được cung cấp bởi hoặc thông qua dịch vụ.

Giới hạn trách nhiệm

CompanyHub không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, hoặc hữu dụng của bất kỳ báo cáo, phân tích hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua ứng dụng của Công tyHub. Trong bất kỳ trường hợp nào CompanyHub sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về việc sử dụng của bạn, sử dụng sai hoặc dựa vào ứng dụng của Công tyHub hoặc việc sử dụng (hoặc không có khả năng sử dụng), sự tin cậy hoặc hoạt động của bất kỳ dịch vụ nào, cho bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm cả trực tiếp, đặc biệt (bao gồm cả sơ suất) hoặc bất kỳ lý thuyết nào khác, ngay cả khi CompanyHub đã biết về các thiệt hại, mất mát, gián tiếp, hậu quả hoặc ngẫu nhiên hoặc thiệt hại về mất mát lợi nhuận, doanh thu, sử dụng hoặc dữ liệu hoặc đã được thông báo về khả năng xảy ra hoặc liên quan đến việc sử dụng (hoặc không có khả năng sử dụng) hoặc thực hiện các ứng dụng của Công tyHub hoặc dịch vụ.

Bạn chịu trách nhiệm và rủi ro về việc sử dụng ứng dụng của Công tyHub và dịch vụ. Những giới hạn nói trên sẽ được áp dụng mặc dù có bất kỳ sự thất bại nào về mục đích thiết yếu của bất kỳ biện pháp khắc phục hạn chế nào và trong phạm vi tối đa cho phép theo luật áp dụng. Nếu người ta cho rằng việc loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên không thể thực thi được, trong những trường hợp đó, trách nhiệm sẽ được giới hạn trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Trưng dụng

Bạn đồng ý bồi thường và giữ chúng tôi và nhân viên, giám đốc, đại lý và nhân viên của chúng tôi, vô hại từ mọi yêu cầu hoặc yêu cầu, bao gồm phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba thực hiện nào hoặc phát sinh do bạn vi phạm các Điều khoản này của bất kỳ luật nào, hoặc vi phạm các quyền của bên thứ ba, bao gồm cả việc bạn vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc quyền khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

hỗn hợp

Hạn - Các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ cho đến khi bạn tiếp tục sử dụng ứng dụng Công ty hoặc bất kỳ Dịch vụ có liên quan nào.

Rẽ - Nếu vì bất kỳ lý do nào, tòa án có thẩm quyền xét thấy bất kỳ điều khoản hoặc phần nào của Điều khoản này không thể thi hành, phần còn lại của Điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Toàn bộ thỏa thuận - Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi và người thay thế và thay thế tất cả những hiểu biết hoặc thỏa thuận trước đó hoặc đương thời, bằng văn bản hoặc bằng miệng, về vấn đề của các Điều khoản này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sẽ là bằng chứng kết luận về sự chấp nhận được coi là của bạn đối với bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện bởi chúng tôi đối với các Điều khoản này.

Từ bỏ - Bất kỳ sự từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sẽ chỉ có hiệu lực nếu bằng văn bản và có chữ ký của bạn và CompanyHub.

Chuyển nhượng - Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này mà không có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi. CompanyHub có thể chuyển nhượng nghĩa vụ / nghĩa vụ và quyền của mình theo các Điều khoản này mà không yêu cầu bạn đồng ý.

Thông báo - Tất cả các thông báo, yêu cầu và thông tin liên lạc khác của chúng tôi phải bằng văn bản và sẽ được coi là (a) nếu được gửi bằng thư đã đăng ký, trả trước bưu chính, (b) nếu được gửi qua chuyển phát nhanh qua đêm, (c) nếu được gửi bằng fax truyền và truyền như vậy được xác nhận là đã nhận, hoặc (d) nếu được gửi bằng thư điện tử, và thông báo đó được xác nhận là đã nhận, trong mỗi trường hợp đến địa chỉ, số fax hoặc địa chỉ e-mail được chỉ định trên Website. Tất cả các thông báo, yêu cầu và thông tin liên lạc khác của bạn phải bằng văn bản và sẽ được coi là đã được gửi (a) nếu được gửi bằng thư xác nhận, trả trước bưu chính hoặc chuyển phát qua đêm đến địa chỉ của chúng tôi: CompanyHub IT Solutions Pvt. Ltd., Sanjivani, Gandharv Nagari, Đường Nasik, Nasik, Maharashtra, Ấn Độ - 422101

Trường hợp bất khả kháng - Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoặc bị coi là vi phạm điều này vì bất kỳ sự cố hoặc chậm trễ nào về hiệu quả của bất kỳ hành động nào của chính phủ, hỏa hoạn, lũ lụt, trận động đất, mất điện, thất bại mạng, bạo loạn, nổ, cấm vận, đình công (cho dù là hợp pháp hay bất hợp pháp), hành vi khủng bố, lao động hoặc thiếu hụt vật chất, gián đoạn giao thông của bất kỳ loại hoặc làm việc chậm lại hoặc bất kỳ điều kiện nào khác không hợp lý trong tầm kiểm soát của chúng tôi.

Sự phân xử - Bất kỳ tranh chấp và sự khác biệt nào phát sinh liên quan đến các Điều khoản này sẽ được giải quyết bởi Trọng tài theo Đạo luật Trọng tài và Hòa giải, 1996. Tất cả các thủ tục tố tụng sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh. Trừ khi các Bên đồng ý về một trọng tài viên duy nhất, sẽ có ba Trọng tài viên, một trọng tài được chọn bởi mỗi bên, và bên thứ ba được hai Trọng tài viên chỉ định bởi các bên. Địa điểm Trọng tài sẽ ở Nasik, Ấn Độ. Bất kỳ giải thưởng nào được đưa ra bởi trọng tài sẽ là kết luận và ràng buộc các bên theo đây.

Luật - Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và được hiểu theo luật của Ấn Độ và bạn đồng ý gửi đến khu vực pháp lý độc quyền của các tòa án nằm ở Nasik. Bạn chịu trách nhiệm tuân thủ các luật hiện hành. CompanyHub bảo lưu quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp khắc phục có sẵn theo luật và trong công bằng đối với các vi phạm các Điều khoản này.

Liên hệ và nhiệm vụ để thông báo - Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các Điều khoản này. Vui lòng báo cáo mọi vi phạm Điều khoản cho support@companyhub.com.

NHÌN NHẬN - BẠN CẢM ƠN R THNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. QUÝ VỊ CÓ ĐÁNH GIÁ TUYỆT ĐỐI MÔ TẢ VỀ VIỆC MỞ RỘNG CÁC DỊCH VỤ QUA ỨNG DỤNG CÔNG TY VÀ KHÔNG BAO GIỜ VỀ BẤT CỨ ĐẠI DIỆN, BẢO ĐẢM HOẶC BÁO CÁO KHÁC NHƯ THẾ NÀO ĐỂ THIẾT LẬP TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

Đi một chuyến đi 15 phút của CompanyHub và sẵn sàng để được vui mừng

Hãy thử nó 14 Days dùng thử miễn phí. Không cần thẻ tín dụng.
giải thưởng
×

Vui lòng điền thông tin chi tiết để nhận giá