Wij gebruiken cookies om de functionaliteit en prestaties van onze gebruikers te verbeteren. Lees onze Cookie beleid voor meer informatie. Got It
×

Waar bent u naar op zoek?

Leads organiseren en onderhouden

Krijg zichtbaarheid

CompanyHub Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op: 24 mei 2018

Uw informatie is net zo belangrijk voor ons als voor u en wij doen er alles aan om uw informatie te beschermen. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie CompanyHub verzamelt, hoe het uw informatie verzamelt via verschillende digitale middelen en hoe het deze verzamelde informatie gebruikt. U wordt verzocht dit privacybeleid te herzien voor (i) met behulp van de CompanyHub Web / Mobile-applicaties, (ii) toegang tot en registratie via de website companyhub.com en / of (iii) het gebruik van alle gerelateerde sites, applicaties, services en hulpmiddelen ongeacht hoe u deze gebruikt of gebruikt. Met het oog op een beter begrip, worden de CompanyHub-applicatie, de website en alle gerelateerde sites, applicaties, services en tools hierna gezamenlijk aangeduid als 'COMPANYHUB PLATFORM'.

Wij bieden u de mogelijkheid om verbinding te maken met of gebruik te maken van het CompanyHub-platform met behulp van een webinterface. De bepalingen van dit privacybeleid zijn van toepassing op al deze webtoegang en gebruik van het CompanyHub-platform.

Door toegang te krijgen tot het CompanyHub Platform en door de gevraagde informatie te verstrekken, stemt u in met ons Privacybeleid. We behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd dit privacybeleid aan te passen of gepaste wijzigingen aan te brengen, die van kracht worden na publicatie. We zullen u alleen inlichten als er belangrijke wijzigingen in dit privacybeleid zijn aangebracht. Uw voortdurende gebruik van het CompanyHub Platform, na ontvangst van een dergelijke kennisgeving, zal worden beschouwd als uw veronderstelde aanvaarding van de wijzigingen.

De producten en diensten aangeboden door CompanyHub Platform zijn niet gericht op personen onder de leeftijd van dertien (13). Als u minderjarig bent, vragen wij u om geen persoonlijke gegevens te delen of onze producten en / of diensten te gebruiken.

INFORMATIE VERZAMELEN

Wat jij ons geeft

We verzamelen informatie die u ons geeft of geeft ons toegang. Informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, uw naam, afbeelding, geboortedatum, e-mailadres en / of fysiek adres, telefoonnummer en / of mobiel nummer, geslacht, contactlijsten, informatie en profiel van sociale media, locatie (GPS) informatie, activiteit en prestaties informatie en indien nodig informatie met betrekking tot betaalwijzen / creditcards / bankrekeningen. U erkent dat u deze informatie vrijwillig openbaar maakt. Als u deze informatie, die u vrij bent om te doen, niet wilt vrijgeven, is het mogelijk dat u bepaalde diensten aangeboden door het CompanyHub Platform niet kunt gebruiken.

Gegevens die we verzamelen

We kunnen automatisch de volgende soorten informatie verzamelen om u het gebruik van en toegang tot het CompanyHub-platform te bieden en om ons te helpen uw ervaring te personaliseren en te verbeteren:

 • Informatie over uw computer of apparaat die toegang heeft tot het CompanyHub-platform, uw IP-adres, browser, browserversie, besturingssysteem, verwijzende URL, mobiel netwerk, paginaweergaven, advertentiegegevens, standaard webloggegevens enz.
 • Informatie die u verstrekt om verschillende meldingen te abonneren, zoals follow-up mails, dagelijkse takenoverzicht, taakmeldingen, taakherinneringen, gegevensimport exportmeldingen, bulkwijzigingsmeldingen, facturen en / of nieuwsbrieven zoals naam, e-mailadres etc.
 • Informatie met betrekking tot alle aankopen en transacties die u invoert via het CompanyHub-platform, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoon, kaartgegevens etc.
 • Informatie van systemen die u verbindt met het CompanyHub-platform, zoals uw e-mailaccounts, kalenders. Als u ons autoriseert om toegang te krijgen tot uw Google / Other Email Account, zullen wij al uw e-mailconversaties voor de laatste zes (6) maanden na de autorisatiedatum verzamelen en blijven trekken tot u het e-mailaccount verwijdert. Onze systemen analyseren vervolgens deze e-mails en scheiden belangrijke contacten op basis van uw e-mailgesprek en associëren de e-mails ook met de contacten.
 • Wij kunnen informatie ook van u over of op andere manieren verzamelen, zoals wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, wanneer u op een enquête reageert en / of tijdens uw interacties met leden van onze sales- en marketing- of technische supportteams. We kunnen de telefoongesprekken tussen u of iemand die namens u en onze ondersteunende medewerkers handelen voor interne kwaliteits- en opleidingsdoeleinden controleren of opnemen. Door te communiceren met u, erkent u dat uw communicatie overheard, bewaakt of opgenomen kan worden zonder verdere kennisgeving of waarschuwing.
 • Wij (inclusief bedrijven waarmee we werken) kunnen kleine gegevensbestanden op uw computer of ander apparaat plaatsen. Deze gegevensbestanden kunnen bestaan ​​uit cookies, pixeltags, Flash-cookies, webbakens (webbakens zijn elektronische afbeeldingen die kunnen worden gebruikt in onze gevolgde e-mails) of andere lokale opslag die door uw browser of aanverwante applicaties wordt geleverd (gezamenlijk "Cookies"). We gebruiken deze cookies om u als verkoper te herkennen; onze diensten, inhoud en communicatie aanpassen; meet communicatie effectiviteit; ervoor te zorgen dat uw accountbeveiliging niet in gevaar komt; beperk het risico en voorkom fraude; en om het vertrouwen en de veiligheid van onze sites en onze services te bevorderen.
 • Om u te beschermen tegen fraude en misbruik van uw persoonlijke, professionele en bedrijfsinformatie, kunnen wij informatie over u en uw interacties met onze website of CompanyHub Platform-services verzamelen. We kunnen ook uw computer, mobiele telefoon of ander toegangsapparaat evalueren om kwaadwillende software of activiteit te identificeren.

GEBRUIK VAN VERZAMELDE INFORMATIE

Ons primaire doel bij het verzamelen van persoonlijke, professionele en zakelijke informatie is om u een veilige, soepele, efficiënte en aangepaste CRM-ervaring te bieden. Persoonlijke informatie die via onze website aan ons wordt verstrekt, zal uitsluitend worden gebruikt om:

 • Personaliseer CompanyHub voor u;
 • Klantenondersteuning bieden;
 • Verwerk informatie en verzend mededelingen / updates / herinneringen over uw vergaderingen / contacten;
 • Los geschillen op, incasseer kosten en los problemen op;
 • Voorkom potentieel verboden of illegale activiteiten en handhaaf onze Gebruiksvoorwaarden;
 • Aanpassen, meten en verbeteren van de diensten van CompanyHub Platform en de inhoud, lay-out en werking van onze websites, interfaces, tools en applicaties;
 • Op basis van uw communicatievoorkeuren gerichte meldingen, marketing-, service-updateberichten en promotie-aanbiedingen leveren;
 • Neem contact met u op via het mobiele nummer dat u doorgeeft, door een telefoongesprek te plaatsen of via sms of e-mail;
 • Verstuur verklaringen, facturen, betalingsherinneringen aan u en int de betalingen van u

BESCHERMING EN HET DELEN VAN INFORMATIE

Hoe wij uw informatie beschermen

We slaan uw persoonlijke gegevens op en verwerken deze via onze applicatie die wordt gehost op zeer beveiligde "Amazon Cloud" -servers. Locatiebepalingen van locatiebepalingen van een locatie zijn altijd gebaseerd op kortere wachttijden en optimale prestaties voor u en uw gebruikers. We hebben ook onze domeinen geregistreerd met de juiste licenties om webbeveiliging te garanderen. Wij beschermen uw informatie met behulp van fysieke, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking en wijziging te verminderen. Enkele van de voorzorgsmaatregelen die we gebruiken, zijn firewalls en gegevensversleuteling, fysieke toegangscontroles voor onze datacenters en autorisatie voor toegang tot informatie.

Algemene regel over delen

Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke, professionele en bedrijfsinformatie niet aan niet-gelieerde derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We kunnen uw informatie combineren met informatie die we verzamelen en gebruiken om het CompanyHub-platform te verbeteren en te personaliseren. Als algemene regel gebruiken en onthullen wij uw informatie als wij dit nodig achten: (i) onder toepasselijk recht of regels voor betalingsmethoden; (ii) om onze algemene voorwaarden te handhaven; (iii) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en / of die van onze gelieerde ondernemingen te beschermen; en (iv) om te reageren op verzoeken van rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere openbare en overheidsinstanties, waaronder mogelijk ook autoriteiten buiten uw woonland vallen.

Aan wie we gegevens mogen vrijgeven

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met vertrouwde derde partijen, zoals:

 • Leden van ons moedermaatschappij en dochterondernemingen (gezamenlijk onze bedrijfsfamilie) bieden gezamenlijke inhoud, producten en diensten (zoals registratie, transacties en klantenondersteuning) om te helpen bij het opsporen en voorkomen van potentiële illegale handelingen en schendingen van ons beleid. Leden van onze bedrijfsfamilie zullen deze informatie gebruiken om u marketingcommunicatie alleen te sturen als u hun diensten heeft aangevraagd.
 • We delen gegevens met entiteiten over de hele wereld die we beheren, die door ons worden beheerd of die onder onze gezamenlijke controle staan ​​om onze services te leveren.
 • We delen informatie met serviceproviders die ons helpen onze services te leveren. Serviceproviders helpen ons met bijvoorbeeld betalingsverwerking (betalingsproviders, betalingsgateways), websitehosting, gegevensanalyse, informatietechnologie en bijbehorende infrastructuur, klantenservice, e-mailbezorging en auditing. Serviceproviders onder contract die helpen met onze bedrijfsactiviteiten , zoals fraudepreventie, marketing en technologiediensten. Onze contracten dicteren dat deze dienstverleners uw informatie alleen gebruiken in verband met de services die zij voor ons uitvoeren en niet voor hun eigen voordeel of in strijd zijn met ons privacybeleid.
 • Met rechtshandhavingsinstanties, overheidsfunctionarissen of andere derden op grond van een dagvaarding, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure of verplichting die van toepassing is op ons of een van onze gelieerde ondernemingen; wanneer we dit moeten doen om te voldoen aan de wet; of wanneer wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat de openbaarmaking van persoonlijke, professionele en zakelijke informatie noodzakelijk is om fysiek letsel of financieel verlies te voorkomen, om vermoedelijke illegale activiteiten te melden of om andere schendingen te onderzoeken.

JOU RECHTEN

 • U bent vrij om ons te allen tijde te verzoeken om het wijzigen, overdragen en / of verwijderen / wissen van uw bij ons opgeslagen informatie door een e-mail te sturen naar support@companyhub.com. We zullen elk verzoek van u verwerken, met inachtneming van ons retentiebeleid zoals hieronder vermeld,
 • U bent vrij om onze cookies te weigeren als uw browser of browser add-on dit toestaat, tenzij onze cookies vereist zijn om fraude te voorkomen of de veiligheid van websites die wij controleren te waarborgen. Het weigeren van onze cookies kan echter invloed hebben op uw gebruik van onze website en / of onze services.
 • Als u onze marketingcommunicatie niet wenst te ontvangen of deel wilt nemen aan onze promoties, volgt u de aanwijzingen in de mededeling om in de toekomst af te zien van dergelijke communicatie.

DATARETENTIE

Ongeacht uw verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens van onze servers, moeten we mogelijk persoonsgegevens bewaren voor de periode die nodig is om onze verplichtingen onder de gebruiksvoorwaarden na te komen, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan ​​door de wet, afhankelijk van Wij vervullen te allen tijde onze verantwoordelijkheden zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Want kan ons bereiken voor alle vragen in dit verband.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Uw gebruik van onze producten en diensten en alle geschillen die hieruit voortvloeien, zijn onderworpen aan dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden. Ga naar onze gebruiksvoorwaarden, waarin andere voorwaarden voor het gebruik van onze producten en services worden uiteengezet.

Door dit beleid te accepteren, gaat u akkoord met ons beleid inzake gegevensverzameling, het bewaarbeleid en het gebruik van cookiebeleid zoals vermeld in dit beleid. Neem voor vragen of opmerkingen contact op met de klantenservice / privacy op support@companyhub.com.

Neem een ​​15 min. Rit van CompanyHub en wees klaar om opgewonden te zijn

Laten we het proberen 14 Dagen gratis proefperiode. Geen kredietkaart nodig.
Awards
×

Vul de details in om de prijzen te krijgen