Използваме "бисквитки", за да подобрим функционалността и ефективността на потребителите ни. Прочетете нашето Политика за Бисквитки за повече информация. Схванах го
×

Какво търсиш?

CompanyHub & Общия регламент за защита на данните

На май 25, 2018, в Европейския съюз (ЕС) влиза в сила нов закон за поверителност, наречен Общият регламент за защита на данните (GDPR). GDPR разширява правата на личен живот на лицата от ЕС и поставя нови задължения на всички организации, които предлагат, проследяват или обработват личните данни на ЕС. Как ще се отрази това на вашата компания?

Какво представлява GDPR?

GDPR е нов всеобхватен закон за защита на данните (в сила май 25, 2018) в ЕС, който укрепва защитата на личните данни в светлината на бързото технологично развитие, засилената глобализация и по-сложните международни потоци на лични данни. Той актуализира и замества съвкупността от национални закони за защита на данните, които се прилагат понастоящем, с един единствен набор от правила, пряко приложими във всяка държава-членка на ЕС.

Какво регулира GDPR?

GDPR регламентира "обработката" на данни за лица от ЕС, които включват събиране, съхранение, прехвърляне или използване. Всяка организация, която обработва лични данни на лица от ЕС, попада в приложното поле на закона независимо от това дали организацията има физическо присъствие в ЕС. Важно е, че съгласно GDPR понятието "лични данни" е много широко и обхваща всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация лице (наричано още "субект на данни").

Дали GDPR изисква личните данни на ЕС да останат в ЕС?

Не, GDPR не изисква личните данни на ЕС да останат в ЕС, нито поставя нови ограничения върху трансфера на лични данни извън ЕС.

CompanyHub GDPR готовност

Организациите все повече осъзнават значението на информационната сигурност, но GDPR повдига лентата. Тя изисква организациите да предприемат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни от загуба или неоторизиран достъп или оповестяване. Ние защитаваме нашата инфраструктура и потребителски данни.

CompanyHub е изградена със защита, за да защити вашите данни и приложения. Можете също така да внедрите своя собствена схема за сигурност, за да отразите структурата и нуждите на вашата организация. Защитата на вашите данни е съвместна отговорност между вас и CompanyHub. Функциите за защита на CompanyHub ви позволяват да дадете възможност на потребителите си да работят безопасно и ефикасно. Различните схеми за сигурност са както следва:

GDPR съвместима инфраструктура

CompanyHub използва Amazon EC2, RDS, S3, които вече са декларирани GDPR Compliant от Amazon с Кодекса за поведение на CISPE.

SSL криптиране

CompanyHub използва SSL криптиране за транспортиране на данни от потребители до нашите защитени бази данни. Шифроването използва SHA256 алгоритъм за криптиране.

Отделни бази данни

Всеки клиент получава отделна база данни в CompanyHub. Така че няма намеса или вероятност от неправилно излагане на данни на бази данни от други потребители

Защита на ниво таблица

Използването на разрешения за таблици позволява на потребителите да не могат да виждат, създават, актуализират или изтриват таблици. Разрешенията за таблици ви позволяват да скриете цялото меню от таблици от конкретни потребители, така че те дори не знаят дали тази таблица съществува.

Сигурност на ниво нива

В някои случаи може да искате потребителите да имат достъп до таблица, но да ограничат достъпа им до отделни полета в тази таблица. Официално разрешение за сигурност или поле - контролира дали даден потребител може да вижда, редактира стойността за конкретно поле на таблица. Те ви позволяват да защитите чувствителните полета, без да се налага да скривате цялата маса от потребителите.

Защита на ниво ред

Заедно с таблици и полета, ако искате да контролирате самите записи, защитата на ниво записи ви позволява да давате достъп на потребителите до някои записи в таблицата, но не и към други. Всеки запис е собственост на потребител. Собственикът има пълен достъп до записа. В йерархията потребителите, които са по-висши в йерархията, винаги имат същия достъп до потребителите под тях в йерархията. Има два начина, по които можете да зададете сигурност на ниво запис

  1. Настройки за споделяне на организации: Първата стъпка в сигурността на ниво ред е да се определят настройките за споделяне на организация. По подразбиране всички записи са видими за всички потребители в дадена организация. Можем да използваме настройките за споделяне на организацията, за да блокираме данните на собствениците и мениджърите. След това можете да дадете селективен достъп на записи до други потребители, като използвате други настройки за защита на ниво ред.

  2. Йерархия на територията: След като зададете настройки за споделяне на цялата организация, можете да използвате йерархия на териториите, за да споделяте по-широк достъп до записите. Йерархията на територията предоставя на потребителите достъп до записи въз основа на критерии като пощенски код, индустрия или потребителски поле, което е подходящо за вашия бизнес. Можете например да създадете йерархия на територията, в която потребител с ролята "Северна Америка" има достъп до различни данни, отколкото потребители с роли "Канада" и "САЩ".

Споделяне на отчета

Всеки отчет се добавя към папка. Потребителите могат да бъдат ограничени, за да преглеждат / редактират някои отчети, като използват споделяне на отчети. Те могат да бъдат разрешени или забранени за преглед / редактиране на отчети.

Мониторинг на сигурността

Можете да изберете определени полета във всяка от таблиците, за да проследявате и следите редакции в тези полета. Промяната на някое от тези полета добавя дейност, която не може да се изтрие, в активността на тази таблица.

За да спазват правилата за защита на данните и поверителността, понякога клиентите трябва да изтриват личните си данни.

CompanyHub помага на богатия набор от инструменти за изтриване на данните ви. Можете да изберете мекото изтриване и запазване на данните ви според нашата декларация за поверителност или можете да изтриете окончателно данни. Можете също така да изберете да изпълните действие всеки път, когато изтривате записи. Ако клиентът иска да изтрие целия си профил, се предоставя опция, така че потребителят да може да въведе кода за потвърждение за изтриване и да изтрие неговата сметка от CompanyHub съгласно правилата ни.

Когато ситуациите изискват това, предотвратите обработката на данните на клиентите си. Ние даваме указания, за да ви помогнем да ограничите формите на обработка на данни. По този начин можете да работите, за да спазвате законите, които са важни за вашата компания. Можете да експортирате данни от CompanyHub, които не искате да бъдат обработени.

Има различни възможности за преносимост на данни. Можете да използвате API, Import Wizard, за да импортирате данни от CSV файлове в CompanyHub. Можете да позволите на клиентите си да експортират данните си съгласно различни правила за данните. Данните могат да бъдат извлечени от различни методи, като експорт, водещ до потребителски интерфейс, отчети, API за REST. Експортните формати включват JSON и CSV.

Освен това, нашата Политика за Поверителност предоставя повече информация за поверителността ни, за данните, които събираме, за начина, по който го използваме. Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас на адрес support@companyhub.com.

Вземете 15 мини път на CompanyHub и бъдете готови да бъдете развълнувани

Да пробваме 14 безплатни пробни дни. Не е необходима кредитна карта.
Награди
×

Моля, попълнете подробности, за да получите ценообразуване