Cookies používame na zlepšenie funkčnosti a výkonu našich užívateľov. Prečítajte si naše cookie Policy pre viac informácií. Mám to
×

Čo hľadáš?

Získajte viditeľnosť

Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti CompanyHub

Posledná aktualizácia zapnutá: 24 May 2018

Vaše informácie sú pre nás rovnako dôležité ako pre vás a my sme zaviazaní chrániť vaše informácie. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov popisujú, ktoré informácie zhromažďuje CompanyHub, ako zhromažďuje vaše informácie prostredníctvom rôznych digitálnych prostriedkov a ako využíva tieto zhromaždené informácie. Vyžaduje sa, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov predtým, ako (i) použijete aplikácie CompanyHub Web / Mobile, (ii) pristupujete a zaregistrujete sa prostredníctvom webovej stránky companyhub.com a / alebo (iii) s použitím akýchkoľvek súvisiacich stránok, aplikácií, , bez ohľadu na to, ako ich pristupujete alebo používate. Na účely lepšieho pochopenia aplikácia CompanyHub, webová stránka a všetky súvisiace stránky, aplikácie, služby a nástroje sú ďalej spoločne označované ako "COMPANYHUB PLATFORM".

Ponúkame vám možnosť pripojiť sa alebo používať platformu CompanyHub pomocou webového rozhrania. Ustanovenia týchto pravidiel ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky takéto prístupy na web a používanie platformy CompanyHub.

Prístupom na platformu CompanyHub a poskytnutím požadovaných informácií súhlasíte s našimi pravidlami ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo na občasné úpravy alebo vykonávanie príslušných zmien v týchto pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré nadobúdajú účinnosť po ich uverejnení. Budeme vás oboznámiť iba v prípadoch, keď dôjde k zásadným zmenám v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. Vaše pokračovanie vo využívaní platformy CompanyHub po prijatí takéhoto oznámenia sa považuje za vaše predpokladané prijatie zmien.

Produkty a služby ponúkané platformou CompanyHub nie sú zamerané na osoby mladšie ako 13 rokov (13). Ak ste maloletý, žiadame vás, aby ste nezdieľali žiadne osobné údaje ani nepoužívali naše produkty a / alebo služby.

SKLADOVANIE INFORMÁCIÍ

Čo nám dáte

Zhromažďujeme informácie, ktoré nám dáte alebo nám umožňujú prístup. Informácie môžu zahŕňať okrem iného vaše meno, obrázok, dátum narodenia, e-mail a / alebo fyzickú adresu, telefónne a / alebo mobilné číslo, pohlavie, zoznamy kontaktov, informácie o sociálnych médiách a profil, informácie o polohe (GPS) informácie a ak sú potrebné informácie o platobných režimoch / kreditných kartách / bankových účtoch. Beriete na vedomie, že tieto informácie zverejňujete dobrovoľne. Ak nechcete prezradiť tieto informácie, čo môžete slobodne robiť, je možné, že nebudete môcť využívať určité služby ponúkané platformou CompanyHub.

Dáta zhromažďujeme

Môžeme automaticky zhromažďovať nasledujúce typy informácií, aby sme vám mohli poskytnúť prístup k platforme Company Hub a prístup k nim a pomôcť nám prispôsobiť a zlepšiť svoje skúsenosti:

 • Informácie o vašom počítači alebo zariadení, ktoré pristupujú k platforme CompanyHub, vašej adrese IP, prehliadači, verzii prehliadača, operačnom systéme, odkazovači, mobilnej sieti, zobrazeniach stránok, údajoch o reklamách, štandardných denníkoch webových denníkov atď.
 • Informácie, ktoré poskytnete na prihlásenie na rôzne upozornenia, ako sú následné správy, súhrn denných úloh, upozornenia na úlohy, upozornenia na úlohy, upozornenia na import údajov, upozornenia na hromadné platby, faktúry a / alebo informačné bulletiny, napr.
 • Informácie súvisiace s nákupmi a transakciami, ktoré ste zadali prostredníctvom platformy CompanyHub, ako napríklad meno, adresa, e-mailová adresa, telefón, údaje o karte atď.
 • Informácie zo systémov, ktoré sa pripájajú k platforme CompanyHub, ako sú vaše e-mailové účty, kalendáre. Ak povolíte prístup k vášmu účtu Google alebo inému e-mailovému účtu, vytiahneme všetky vaše e-mailové konverzácie za posledných šesť (6) mesiacov od dátumu autorizácie a pokračujeme v ťahaní, kým neodstránite e-mailový účet. Naše systémy potom analyzujú tieto e-maily a oddeľujú dôležité kontakty na základe vašej e-mailovej konverzácie a tiež spájajú e-maily s kontaktmi.
 • Takisto môžeme zhromažďovať informácie o vás alebo o vás inými spôsobmi, napríklad keď kontaktujete náš tím podpory zákazníkov, keď odpoviete na prieskum a / alebo počas interakcie s členmi našich predajných a marketingových tímov alebo tímov technickej podpory. Môžeme sledovať alebo zaznamenávať telefonické rozhovory medzi vami alebo niekým, kto koná vo vašom mene, a našim podporným pracovníkom pre interné účely kvality a školenia. Tým, že s nami komunikujete, beriete na vedomie, že vaša komunikácia môže byť zaslaná, sledovaná alebo zaznamenaná bez ďalšieho upozornenia alebo upozornenia.
 • My (vrátane spoločností, s ktorými pracujeme) môľete umiestni »malé dátové súbory do počítača alebo iného zariadenia. Tieto súbory údajov môžu byť súbory cookie, pixelové značky, súbory cookie Flash, webové majáky (webové majáky sú elektronické obrázky, ktoré sa môžu používať v našich sledovaných e-mailoch) alebo iné lokálne úložisko, ktoré poskytuje váš prehliadač alebo súvisiace aplikácie (súhrnne "Cookies"). Tieto cookies používame na to, aby sme vás poznali ako obchodníka; prispôsobiť naše služby, obsah a komunikáciu; meranie efektívnosti komunikácie; pomáhajú zabezpečiť, aby vaša bezpečnosť vášho účtu nebola ohrozená; zmierňovať riziko a predchádzať podvodom; a podporovať dôveru a bezpečnosť v našich stránkach a našich službách.
 • Aby sme vám pomohli chrániť pred podvodmi a zneužívaním vašich osobných, profesionálnych a obchodných informácií, môžeme zhromažďovať informácie o vás a vašich vzťahoch s našimi webovými stránkami alebo službami platformy Company Hub. Môžeme tiež vyhodnotiť váš počítač, mobilný telefón alebo iné prístupové zariadenie na identifikáciu akéhokoľvek škodlivého softvéru alebo aktivity.

POUŽITIE ZÍSKANÝCH INFORMÁCIÍ

Naším hlavným účelom pri zhromažďovaní osobných, profesionálnych a obchodných informácií je poskytnúť vám bezpečnú, hladkú, efektívnu a prispôsobenú službu CRM. Osobné informácie, ktoré nám boli zaslané prostredníctvom našej webovej stránky, budú použité výlučne na:

 • Personalizujte spoločnosť CompanyHub pre vás;
 • Poskytovať zákaznícku podporu;
 • Informácie o procesoch a odosielanie upozornení / aktualizácií / pripomienok o vašich stretnutiach / kontaktoch;
 • Riešenie sporov, vyberanie poplatkov a riešenie problémov;
 • Zabráňte potenciálne zakázaným alebo nezákonným činnostiam a presadzujte naše Zmluvné podmienky;
 • Prispôsobenie, meranie a zlepšovanie služieb platformy spoločnosti CompanyHub a obsahu, usporiadania a prevádzky našich webových stránok, rozhraní, nástrojov a aplikácií.
 • Poskytnite cielený obsah, marketing, upozornenia na aktualizácie služieb a propagačné ponuky na základe vašich komunikačných preferencií.
 • Kontaktovať vás na poskytnutom mobilnom čísle prostredníctvom hlasového volania alebo prostredníctvom textu (SMS) alebo e-mailových správ;
 • Odošlite výpisy, faktúry, pripomienky k platbe a vyberajte platby od vás

OCHRANA A SPRAVOVANIE INFORMÁCIÍ

Ako chránime vaše informácie

Vaše osobné údaje uchovávame a spracovávame prostredníctvom našej aplikácie hosťujúcej na vysoko zabezpečených serveroch "Amazon Cloud". Určovanie polohy lokalizácie údajov je vždy založené na znižovaní latencie a dosiahnutí optimálneho výkonu pre vás a vašich používateľov. Máme tiež registrované domény s príslušnými licenciami na zabezpečenie zabezpečenia webu. Vaše osobné údaje chránime pomocou fyzických, technických a administratívnych bezpečnostných opatrení na zníženie rizika straty, zneužitia, neoprávneného prístupu, zverejnenia a zmien. Niektoré z bezpečnostných prvkov, ktoré používame, sú firewally a šifrovanie údajov, fyzické kontroly prístupu do našich dátových centier a kontroly autorizácie prístupu k informáciám.

Všeobecné pravidlá pre zdieľanie

Vaše osobné, profesionálne a obchodné informácie neposkytujeme ani neprenajímame tretím stranám bez pridruženia na ich marketingové účely bez vášho výslovného súhlasu. Môžeme kombinovať vaše informácie s informáciami, ktoré zhromažďujeme a používať na zlepšenie a prispôsobenie platformy CompanyHub. Vo všeobecnosti používame a zverejňujeme Vaše informácie, ktoré považujeme za potrebné: (i) podľa platných právnych predpisov alebo pravidiel platobných metód; (ii) presadzovať naše zmluvné podmienky; (iii) chrániť naše práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok a / alebo naše pridružené spoločnosti; a (iv) reagovať na žiadosti súdov, orgánov činných v trestnom konaní, regulačných agentúr a iných verejných a vládnych orgánov, ktoré môžu zahŕňať orgány mimo vašej krajiny, v ktorej majú bydlisko.

Komu môžeme odhaliť údaje

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s dôveryhodnými tretími stranami, ako napríklad:

 • Členovia našej materskej spoločnosti a dcérskych spoločností (spoločne naša firemná rodina) poskytujú spoločný obsah, produkty a služby (ako registrácia, transakcie a zákaznícka podpora) s cieľom pomôcť odhaliť a predchádzať potenciálne nezákonným činom a porušovaniu našich pravidiel. Členovia našej firemnej rodiny použijú túto informáciu na to, aby vám poslali marketingovú komunikáciu, len ak ste o ne požiadali.
 • Spoločne zdieľame údaje so spoločnosťami na celom svete, ktoré kontrolujeme, sú riadené nami alebo sú pod našou spoločnou kontrolou, aby poskytovali naše služby.
 • Zdieľame informácie s poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú poskytovať naše služby. Poskytovatelia služieb nám pomáhajú v oblasti spracovania platieb (tj poskytovateľov platieb, platobných brán), hosting webových stránok, analýzu dát, informačné technológie a súvisiacu infraštruktúru, služby zákazníkom, doručovanie e-mailov a auditovanie atď. , ako napríklad predchádzanie podvodom, marketingové a technologické služby. Naša zmluva diktuje, že títo poskytovatelia služieb používajú iba vaše informácie v súvislosti so službami, ktoré pre nás vykonávajú, a nie pre ich vlastný prospech alebo porušujú naše zásady ochrany osobných údajov.
 • S orgánmi činnými v trestnom konaní, vládnymi úradníkmi alebo inými tretími stranami na základe predvolania, súdneho príkazu alebo iného právneho postupu alebo požiadavky, ktoré sa vzťahujú na nás alebo niektorú z našich pobočiek; keď to potrebujeme, aby sme dodržali zákon; alebo ak sa domnievame, že podľa vlastného uváženia je zverejnenie osobných, odborných a obchodných informácií nevyhnutné na zabránenie fyzickej ujmy alebo finančnej straty, na nahlasovanie podozrivej nezákonnej činnosti alebo na vyšetrovanie iných porušení.

VÁŠ PRÁVA

 • Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmenu, prenos a / alebo vymazanie / vymazanie vašich informácií, ktoré ste uložili u nás, odoslaním e-mailu na adresu support@companyhub.com. Každú vašu žiadosť spracujeme v súlade s našimi pravidlami uchovávania, ako je uvedené nižšie,
 • Môžete odmietnuť naše súbory cookie, ak to váš prehliadač alebo doplnok prehliadača dovoľuje, pokiaľ sa nevyžadujú cookies, aby sme predišli podvodom alebo zabezpečili bezpečnosť webových stránok, ktoré kontrolujeme. Odmietanie našich cookies však môže narušiť používanie našich webových stránok a / alebo funkcií našich služieb.
 • Ak si neželáte dostávať naše marketingové oznámenia alebo sa zúčastňovať na našich propagačných akciách, postupujte podľa pokynov, ktoré môžu byť poskytnuté v rámci komunikácie, aby ste v budúcnosti vylúčili takúto komunikáciu.

UCHOVÁVANIE DÁT

Bez ohľadu na vašu žiadosť o vymazanie vašich osobných údajov z našich serverov budeme musieť uchovávať osobné údaje na také obdobie, ktoré je potrebné na splnenie našich povinností vyplývajúcich z Podmienok používania, pokiaľ nie je vyžadovaná alebo povolená zákonom dlhšia lehota uchovávania, Naša zodpovednosť uvedená v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov plníme vždy. Ak sa na nás môžete obrátiť na akékoľvek otázky v tomto ohľade.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Vaše používanie našich produktov a služieb a akékoľvek spory, ktoré z nich vyplývajú, podliehajú týmto Pravidlám ochrany osobných údajov, ako aj našim Zmluvným podmienkam. Navštívte naše Podmienky používania, ktoré vysvetľujú ďalšie podmienky používania našich produktov a služieb.

Prijatím týchto pravidiel súhlasíte s našimi pravidlami na zhromažďovanie údajov, dodržiavaním pravidiel uchovávania údajov a používaním pravidiel súborov cookie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Ak máte otázky alebo obavy, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom / súkromie na adrese support@companyhub.com.

Vezmite si 15 min jazdu CompanyHub a buďte pripravení na nadšenie

Poďme to skúsiť Dni bezplatnej skúšobnej verzie 14 dní. Nie je potrebná kreditná karta.
Ocenenie
×

Vyplňte prosím podrobnosti, aby ste získali ceny