Viết một email theo dõi sau khi không có phản hồi từ triển vọng của bạn

Viết một email theo dõi sau khi không có phản hồi từ triển vọng của bạn

Nếu quy trình bán hàng của bạn yêu cầu nói chuyện với khách hàng tiềm năng qua email hoặc qua điện thoại để kết thúc bán hàng, bạn biết rằng ở một mức giá nhất định, khách hàng tiềm năng thường không mua trong lần tương tác đầu tiên. Tiếp tục đọc

Abhishek A Agrawal
Tháng Một 21, 2019
bán tự động hóa

Hướng dẫn người mới bắt đầu 2018 cho Công cụ Tự động hóa Bán hàng

Bán sản phẩm và dịch vụ không bao giờ dễ dàng. Thách thức bán hàng ngày có thể là một nhức đầu cho
nhóm của bạn và có thể vượt qua hiệu suất của đội. Tự động hóa bán hàng là giải pháp cho tất cả các loại
vấn đề bán hàng thường xuyên. Trước khi chúng tôi chia ra làm thế nào công cụ tự động hóa bán hàng giải quyết những vấn đề này cho chúng tôi đầu tiên xác định chúng: Tiếp tục đọc

Siddhata Khatri
Tháng Mười Một 19, 2018